Decàleg

10 consideracions relatives al programari lliure que la nostra Administració hauria de tenir presents

CONSIDERACIÓ 1: EVOLUCIÓ TIC - REVOLUCIÓ SOCIAL: “NOVES POSSIBILITATS”

Dins l’ecosistema Internet, el programari lliure i de codi obert arriba a la seva maduresa i obre noves possibilitats

 • CAL entendre-les i aprofitar-les. Per això fa falta primer trencar amb els vells clixés que tenim del FOSS.
  Internet no només ens permet accedir al coneixement, sinó també produir-lo col·laborativament de forma distribuïda..
 • CAL entendre el moviment FOSS com a part de l’evolució que fem com a societat cap a noves maneres de produir, contractar i relacionar-nos (a semblança Airbnb, Blablacar, etc.).
 • CAL entendre el FOSS com a una font d’innovació.

CONSIDERACIÓ 2: POTENCIAL

El programari lliure és una metodologia de desenvolupament col·laborativa que aprofita el potencial global de la xarxa. Dóna solucions universals a problemes universals.

 • CAL entendre el que com a Administració ens permet fer, i alhora entendre que un sol programador o una petita comunitat pot fer el que abans només podien fer grans corporacions o administracions.
 • CAL entendre el FOSS com a una oportunitat d’articular serveis des de l’Administració, ja no unidireccional, ni bidireccional, sinó en xarxa/comunitat.

CONSIDERACIÓ 3: ECONÒMICA

El programari lliure no és gratis. Això forma part del clixé que tenim del FOSS. El cert però és que la generalització del seu ús genera riquesa econòmica: permet a les start-ups iniciar el seu camí sense el llast de llicències, permet a empreses de programari locals donar serveis a administracions basant-se en el codi lliure fet reservat fins ara a grans corporacions, …

REUTILITZACIÓ de solucions d’altres administracions amb mínim cost

CONSIDERACIÓ 4: SOCIAL

GOVERN OBERT Valors, ENTENDRE el valor del FOSS com a part de l’ecosistema GOVERN OBERT (reutilització, innovació) És alhora una actitud que comparteix els valors de la societat oberta.

Neutralitat tecnològica, des de l’administració cal mantenir-se en la neutralitat tecnològica i no obligar a l’ús de determinats programes. L’ús del FOSS fomenta la utilització d’estàndards oberts.

CONSIDERACIÓ 5: ENSENYAMENT

Evitar exclusions i garantir que tothom te accés a les aplicacions. No fomentem pirateria.

Fomentar valors de compartir i col·laborar.

Promoure estàndards oberts, per garantir la neutralitat tecnològica i evitar l’obsolència des documents.

CONSIDERACIÓ 6: ESTRATÈGIA DE PAÍS

Estratègia: Independència tecnològica, retenció del coneixement, solucions alternatives, disponibilitat de solucions en català i garantir la privacitat i la seguretat en el tractament de la informació.

CONSIDERACIÓ 7: LEGAL

 • CAL SABER que actualment les nostres LLEIS INCENTIVEN l’ús del FOSS

CONSIDERACIÓ 8: EL CANVI A L’ADMINISTRACIÓ (I): SUPERACIÓ DEL FENOMEN DEL LOCK IN

El conjunt de les administracions catalanes pateixen avui el fenomen conegut com a lock in (bloqueig). Depenem enormement dels proveïdors, de les seves solucions, llicències, versions, tempos i estratègies comercials. La solució més fàcil sempre és continuar amb aquesta dependència. Aquesta solució però molts cops no és la millor.

 • CAL analitzar les conseqüències d’aquest bloqueig. Treballar amb FOSS ens pot ajudar a minimitzar aquest problema.
 • CAL cercar la manera de començar a canviar aquesta situació. P.e. basant en FOSS certs desenvolupaments/accions concretes, o grups de treball.

CONSIDERACIÓ 9: EL CANVI A L’ADMINISTRACIÓ (II): NOVES VIES D’INTERACTUAR AMB LA SOCIETAT

CAL ENTENDRE el FOSS com a part del CANVI CULTURAL necessari a les nostres administracions
Des del punt de vista contractual:

 • OBRIR per contracte el programari que es desenvolupi per a l’Administració
 • TENIR EN COMPTE un sistema de contractació d’EMPRESES de proximitat basades en FOSS
 • Obrir borsa d’empreses

CONSIDERACIÓ 10; INFRAESTRUCTURA TIC

El FOSS com a part de la nostra infraestructura TIC (model mixt)

 • ANALITZAR abans de comprar programari privatiu si ja hi ha una solució FOSS adient
 • OBRIR sistemàticament el codi que genera (excepció aspectes seguretat, privacitat)
 • ENTENDRE l’Administració no només com a consumidora de FOSS, també com a PRODUCTORA
 • OBRIR mantenir dinamitzar REPOSITORIS de CODI OBERT
 • COMPRENDRE que la clau del desenvolupament FOSS és la COMUNITAT (cuidar, fomentar, ser-ne part, ser tractora).