22. Escoles obertes

"Utilitzar programari lliure a l’escola té a veure amb els valors ètics, de cooperació i el treball en equip."
"El programari lliure proporciona al centre educatiu una solució integral que va des de l’ordinador d’escriptori fins a entorns de servidors"

L’escola del segle XXI s’enfronta a un procés constant d’adaptació a la societat que l’envolta. L’escola ha de continuar transmetent els coneixements que es consideren essencials perquè les noves generacions puguin incorporar-se amb normalitat a la societat. Dins d’aquesta escola del s. XXI, les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) han propiciat un canvi d’enfocament pel que fa a la pràctica docent. L’element principal que aporta l’ús de les tecnologies i els entorns digitals a l’educació és la seva capacitat per reduir la distància entre l’escola i la societat, entre l’àmbit educatiu i el dia a dia de l’alumnat. En aquest sentit, els motius per utilitzar programari lliure a l’escola tenen a veure amb els valors ètics, de cooperació i el treball en equip. A més a més, contribueix a formar persones lliures, independents, crítiques, autònomes i contribueix a reduir la fractura digital.

El fet de poder emprar programari lliure amb qualsevol finalitat afavoreix que es pugui compartir, la qual cosa facilita la cooperació i la solidaritat. El programari lliure ajuda també a lluitar contra la fractura digital, ja que permet reutilitzar el maquinari i disposar de programari actualitzat independentment de l’antiguitat d’aquest maquinari. Aquesta reutilització fa que es redueixi la distància entre els alumnes que poden i els que no poden accedir a aquestes tecnologies i per tant s’evita que la manca d’accés es converteixi en un factor d’exclusió social. Així doncs, els alumnes poden disposar, a casa seva, de les mateixes eines educatives que utilitzen en el seu centre educatiu, i de forma completament legal.

Des de fa molts anys, l’Administració pública ha estat treballant en el desenvolupament de distribucions GNU/Linux educatives adaptades a la realitat dels centres docents amb l’objectiu de proporcionar un entorn lliure en el qual l’alumne pugui aprendre. La instal·lació del programari es fa de forma ràpida, senzilla i gratuïta, ja que no calen números de sèrie, i sempre es descarreguen des de llocs oficials la qual cosa garanteix una instal·lació neta, sense virus informàtics. El programari es troba en constant evolució, per tant, sempre es disposarà de noves versions que son millorades dia a dia. L’ús de programari lliure fa que l’alumne es conscienciï a l’hora de d’utilitzar formats de documents oberts la qual cosa garanteix que els documents que l’alumne crea puguin ser oberts en un futur sense haver de dependre de cap proveïdor tecnològic.

D’altra banda, el programari lliure proporciona al centre educatiu una solució integral que va des de l’ordinador d’escriptori fins a entorns de servidors. Com que el programari lliure és un programari sense cost, les solucions basades en aquest tipus de programari són sostenibles, ja que no depenen de llicències privades i ajuden a les escoles a estalviar diners.

Un dels principals problemes que hi ha als centres educatius és l’obsolescència del maquinari. Una part important del parc informàtic de les escoles és antic i no es pot renovar amb el ritme necessari. Les distribucions GNU/Linux educatives disposen de solucions específiques adaptades a ordinadors amb pocs recursos. Dins d’aquestes solucions cal destacar les versions lleugeres de les distribucions educatives que funcionen amb ordinadors amb poca memòria RAM, com la tecnologia de terminals lleugers, en la qual un ordinador central comparteix els seus recursos entre diferents terminals anomenat lleugers. Aquesta tecnologia, que permet reutilitzar ordinadors amb més de 10 anys d’antiguitat, és sostenible, ja que només cal centrar els esforços en aquest ordinador central.

El programari lliure representa una oportunitat única per al desenvolupament de l’escola del segle XXI que no podem desaprofitar.

 

Joan de GrÀcia

Nascut a Figueres (Girona) l'any 1968. Sóc Llicenciat en Ciències Químiques (UAB) i Doctor Enginyer Industrial (UdG). Porto 10 anys treballant a l'Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) dins del projecte Linkat. Linkat és la distribució GNU/Linux educativa que impulsa el Departament d'Ensenyament. Sóc tècnic docent i  em dedico a donar suport al projecte Linkat.