17. SENTILO: Una plataforma de sensors oberta a les ciutats

"Amb l’obertura de la plataforma Sentilo es volia màximitzar el seu ús i deixar espai a diferents models de negoci."
"Amb una inversió pública inicial i obrint la solució, s’assegura la millora contínua de la plataforma, l’augment d’oferta de productes i serveis que hi poden interactuar i la creació d’un espai d’intercanvi d’idees i experiències que beneficia un nombre més alt de ciutadans"

Quan el 2011 començaven a prendre força els conceptes de ciutat intel·ligent (smart city) i d’internet de les coses, l’Ajuntament de Barcelona va creure que una plataforma de gestió de sensors havia de formar part rellevant de l’arquitectura TIC de la ciutat. L’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) va conceptualitzar i dissenyar un primer diagrama de blocs funcionals i, en col·laboració amb diferents empreses del sector TIC, es va evolucionar i desenvolupar una primera versió de la plataforma que va estar disponible per a una prova de concepte l’estiu del 2013.

L’IMI té gairebé 50 d’anys d’experiència en el desenvolupament de solucions TIC per a la gestió d’aquells àmbits en què les solucions de mercat no existeixen o no s’adapten a les necessitats de Barcelona. Amb aquest bagatge estan clars els avantatges i inconvenients del manteniment de solucions pròpies, i a l’hora de plantejar la continuïtat i sostenibilitat de la plataforma de sensors es va valorar, per primera vegada, l’opció d’obrir la plataforma com a codi lliure i obert.

La sensorització de ciutats   era un tema nou, emergent, immadur i ple d’incògnites i la creació d’una comunitat per al desenvolupament col·laboratiu permetia l’aportació d’altres ciutats interessades en aquesta nova eina de governança, l’enriquiment del codi i l’establiment d’estàndards de facto de comunicació de sensors amb la plataforma.  

Amb assessorament legal expert es va concloure que l’obertura de la plataforma havia de ser amb la llicència més laxa possible, EUPL 1.1 i LGPL3, ja que es volia que es pogués utilitzar al màxim ús i que és deixés espai a diferents models de negoci. L’arquitectura de la plataforma, basada en un nucli senzill al qual es poden connectar mòduls amb diferents funcionalitats, permet que en una instal·lació convisquin simultàniament mòduls lliures amb mòduls llicenciats, de forma que es facilita l’oferta de productes compatibles.

Sentilo vol dir ‘sensor’ en esperanto, i aquest va ser el nom escollit per a la plataforma i per al web de la comunitat (www.sentilo.io), on qualsevol que hi estigui interessat pot trobar tota la informació. Les primeres ciutats que en van fer ús van ser Reus, Terrassa i Cambrils. Passat un any, el novembre de 2014, es van presentar els estatuts de la comunitat i es van constituir els òrgans de govern, donant peu a que la plataforma fos d’interès per a ciutats com Auckland, Greenwich... Avui Sentilo s’està fent servir a la Diputació de Barcelona, que l’ha convertit en multientitat; a Terrassa, que ha aportat la possibilitat d’integrar-hi sensors mòbils; a l’Agència Catalana de l’Aigua, Cambrils, Tarragona, Dubai, i sabem de l’interès de Montevideo i Abu Dhabi. També hi ha empreses que l’han incorporat en els seus productes.

Després d’aquesta experiència tan positiva, aquest és un camí clar que les administracions públiques han de seguir. Amb una inversió pública inicial i obrint la solució, s’assegura la millora contínua de la plataforma, l’augment d’oferta de productes i serveis que hi poden interactuar i la creació d’un espai d’intercanvi d’idees i experiències que beneficia un nombre més alt de ciutadans.

La sensorització de ciutats consisteix a col·locar en diversos punts de la ciutat uns dispositius que donin informació sobre diversos temes, com per exemple l'afluència de trànsit, el nivell de contaminació o l'estat de regatge d'un parc públic per obtenir informació que ajudi l'Administració a prendre mesures sobre la base de dades fefaents.

.

Jordi Cirera

Jordi Cirera és Enginyer en Informàtica per la UPC i ha cursat un mestratge de Gestió de les Tecnologies de la Informació a La Salle.  Treballa a l’Institut Municipal d’Informàtica des de 1987, on ha desenvolupat tasques de desenvolupament de software, responsable TIC a Guàrdia Urbana i Bombers, Cap d’Operacions i Director de projectes de Ciutats Intel·ligents.  Actualment és el responsable Sectorial TIC de Medi Ambient i Serveis Urbans.  En els darrers any ha estat al front del projecte de Plataforma de Sensors i Actuadors de Barcelona, Sentilo, i ha liderat la creació de la Comunitat de Codi Obert que li dona suport.  També ha estat Project Coordinator del projecte europeu iCity