16. Un projecte de programari lliure per entitats

"En el foment de la participació de la ciutadania el punt de partida ha de ser la utilització del programari de codi obert."
"Canviar de programari privatiu a programari lliure va permetre reinvertir els recursos en la capacitació de tècnics de participació"

L’any 2006 la Diputació de Barcelona va endegar un projecte de suport als Ajuntaments d’aquesta demarcació per fomentar la incorporació a la xarxa de les entitats sense ànim de lucre del territori.

Quant a evolució dels CMS (sistemes de gestió de continguts) que avui dia coneixem i de web 2.0 o plataformes socials en general, l’any 2006 és història antiga. Facebook naixia el 2004 i no va estar disponible en espanyol fins al 2007, i en català fins al 2008. Wordpress veia la llum el maig del 2003, però no es va fer popular al nostre país fins pràcticament l’any 2008. Per no parlar de Twitter o de la utilització de telèfons intel·ligents, que és força més recent, sobretot si tenim en compte l’ús que en fa el públic general.

En definitiva, malgrat que el teixit associatiu dels municipis de casa nostra és d’una riquesa i varietat difícilment reproduïda arreu de l’estat, aquest poder de la societat civil tenia molt poca rellevància a la xarxa en el moment d’iniciar el projecte. Per aquest motiu, doncs, va ser molt ben acollit per diferents municipis de la província..

Per facilitar aquesta incorporació, la Diputació va contractar, en un primer moment, un CMS de propietat, que permetia que qualsevol entitat o associació sense gaires coneixements especialitzats pogués crear una pàgina web força completa i mantenir una presència a la xarxa que tenia per objectiu donar a conèixer l’activitat al públic en general i comentar la relació i l’intercanvi amb altres entitats.

L’any 2012 es va fer evident per als promotors del projecte que calia avançar en la dinamització de les entitats a la xarxa cap a models de programari de codi obert i cap a l’orientació de l’activitat de les entitats en els mitjans socials. En plena eclosió de les xarxes socials i amb la disponibilitat de CMS de programari de codi obert, no tenia sentit seguir mantenint un model de suport basat en programari de propietat. Els recursos econòmics disponibles per a mantenir-los s’havien de dedicar a la capacitació dels tècnics municipals, a la utilització d’eines 2.0 i a la dinamització de les entitats a través de la xarxa.

Així, el juny del 2012 es va decidir migrar tot el contingut de 57 portals municipals i més de 1.600 entitats i associacions a una plataforma Wordpress multisite allotjada per la pròpia Diputació de Barcelona, i promoure un ampli paquet de formacions adreçades fonamentalment als tècnics municipals dels ajuntaments participants, amb l’objectiu directe de fomentar la dinamització del teixit associatiu a través de la xarxa i l’objectiu indirecte de capacitar uns professionals municipals que cada vegada més hauran d’estar preparats per promoure la conversa, el diàleg i l’intercanvi de les institucions locals amb la ciutadania.

Així és com vam poder incrementar el nombre de municipis adherits al projecte. Des d’aleshores, la xifra de portals municipals i de pàgines web d’entitats no ha deixat de créixer, essent, en aquest moment, 69 els municipis participants i més de 2.100 les entitats que fan servir la nostra plataforma.

Ara que ens plantegem abordar projectes de democràcia participativa a la xarxa i la promoció per als ens locals d’eines tecnològiques per al foment de la participació de la ciutadania, no hi ha dubte que el punt de partida és en tot moment la utilització de programari de codi obert i, sempre que sigui possible, de lliure distribució. Llarga vida al FOSS.

 

Pere Rodríguez

Pere Rodríguez és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, diplomat en Protocol i Relacions Institucionals a l'Escola Internacional de Protocol i Gestor Administratiu. Ha estudiat també el Màster en Gestoria Administrativa a la Universitat Abat Oliba i un postgrau en Desenvolupament Local per la UOC. Actuament cursa el Grau en Administració i Direcció d'Empreses per la UOC, i el Grau en Dret. Ha treballat per a Hewlett-Packard en els departaments de Màrqueting, Operacions i Vendes. Dins la Diputació de Barcelona ha treballat a la Direcció d'Acció Local i Institucional i a l'Oficina d'Avaluació i Planificació de Polítiques Públiques. Actualment forma part de l'equip del Servei de Polítiques d'Acció Comunitària i Participació Ciutadana.