12. Per què l'administració hauria d'utilitzar FOSS?

"El programari lliure es construeix sobre la base dels estàndards que garanteixen la independència tecnològica i la interoperabilitat."
"Els nous temps requereixen agilitat, flexibilitat i capacitat d’innovació i el programari lliure és una peça clau per aconseguir-ho"

Avui dia el programari lliure i de codi obert (Free Open Source Software, FOSS) és prou madur com perquè l’Administració pública l’adopti en el seu dia a dia. Abraçar el programari lliure no només és utilitzar un programari gratuït i/o a la creació del qual podem accedir, sinó que en el cas concret de l’Administració aporta molt més.

Treballar amb FOSS té l'avantatge que garanteix una total transparència: sabem què fa, com es fa, qui ho fa i quan es fa. El fet que el codi sigui obert i tothom hi pugui tenir accés fa que moltes més persones vetllin per la seva robustesa, estabilitat, integritat i seguretat.

El programari lliure és estàndard. Sempre és el primer en adaptar els estàndards. No calen actualitzacions costoses i complexes per adaptar el programari al que requereix la normativa: el programari lliure es construeix sobre la base dels estàndards que garanteixen la independència tecnològica i la interoperabilitat.

Moltes administracions depenen de solucions informàtiques que paguen a un preu molt per sobre del preu de mercat. Existeixen solucions basades en programari lliure per a qualsevol escenari. I en el cas que no s’adaptés totalment al que l’Administració necessita, pot personalitzar-se, ja que el codi de com s’ha fet és públic. A més, en la gran majoria dels casos, el cost d’adaptar el programari lliure és sensiblement inferior als preus que es paguen per solucions privatives.

Utilitzar FOSS evita l’anomenat lock-in, que no és altra cosa que lligar-se i dependre d’un únic proveïdor i de la seva solució. En altres paraules, el FOSS és independent del proveïdor. Amb el FOSS, si un proveïdor tanca o no dóna un bon servei, se’n pot buscar un altre, proporcionar-li les fonts i que aquest es faci càrrec del desenvolupament i el suport en el punt en què ho va deixar el primer.  

El fet que l’Administració utilitzi programari lliure hauria de ser exemplaritzant per a la resta de la societat. Per què no puc utilitzar les mateixes eines que usa l’Administració a casa, a l’escola, a l’empresa o en una entitat? Per què no utilitzar les eines que ha creat la nostra Administració? Per què no participar en el desenvolupament i la millora de les seves eines informàtiques?

Que l’Administració faci el pas i utilitzi programari lliure requereix un ecosistema d’empreses de serveis, coneixement, desenvolupament, suport i formació. Una demanda pot portar a la creació de noves empreses per donar sortida a aquestes necessitats.

El FOSS suposa un canvi en el paradigma en com s’entén la informàtica avui dia. Els models d’empreses tradicionals estan obsolets, i curiosament són aquestes les que es beneficien dels grans contractes amb l’Administració. Els nous temps requereixen agilitat, flexibilitat i capacitat d’innovació per a cobrir les necessitats canviants de la nostra societat (incloent-hi l’Administració) i el programari lliure és una peça clau per aconseguir-ho.

 

AUTOR

Andrés Hidalgo Aragón es dedica a instal·lar i mantenir solucions de programari lliure per a empreses i escoles des de l’any 1999. Formador d’administradors/administradores de sistemes GNU/Linux i programadors/programadores. Porta molts anys treballant en el manteniment en línia de l’Arxiu Digital de Canovelles. Regidor d’ICV a l’Ajuntament de La Roca del Vallès.