10. Beneficis i concreció d'una política de programari lliure i codi obert

"Infraestructures, com les carreteres, les pot utilitzar tothom. Conseqüentment, la nostra societat hauria de poder construir i fer servir infraestructures TIC també obertes a tothom."
"Dins el prgramari lliure i de codi obert existeixen eines prou probades i madures per suportar les dimensions, la complexitat i la seguretat de la gestió que s’hagi de portar a terme dins l’Administració."

Una societat no pot ser oberta si les seves dades no ho són. Un govern no pot ser obert si no obre les seves dades a la societat perquè es facin servir per al benefici de la gent.

De la mateixa manera que una societat posseeix, construeix i fa ús d’infraestructures obertes a tothom, com parcs, carreteres, camins, hospitals o col·legis, aquesta societat hauria de poder construir i fer servir infraestructures TIC també obertes.

Fonamentar aquestes infraestructures basades en programari lliure o programari de codi obert (anomenat FOSS, per les sigles angleses de free and open source software) aporta un conjunt de possibilitats difícils d’aconseguir per altres camins. Dintre d’aquestes tecnologies existeixen eines prou provades i madures per suportar les dimensions, la complexitat i la seguretat de la gestió que s’hagi de portar a terme dintre de l’Administració. De fet, algunes d’aquestes eines ja es fan servir a la actualitat amb èxit provat.

Disposar d'una infraestructura basada en FOSS garanteix la propietat i el control que sobre les seves TIC té una administració; ajuda a desenvolupar la indústria local mitjançant l'augment de la competència; proporciona independència dels proveïdors, i beneficia les comunitats locals de coneixement.

Tot i aquests avantatges clars, dintre de les nostres administracions no sempre existeixen polítiques definides respecte al programari lliure. És necessari articular polítiques a favor d’aquest tipus de programari. L’Administració ha de garantir l’ús d’estàndards oberts i de protocols oberts. Més enllà dels beneficis econòmics que comporten aquestes polítiques, existeix una aportació de valors no quantificables a la comunitat, com poden ser la capacitat de construcció de noves eines, la transparència i un millor accés dels ciutadans a la informació.

Enfocament d'una política entorn del FOSS a les nostres administracions

Dintre de una política d’obertura, es poden dissenyar i construir sistemes interns de treball sota el paradigma FOSS.

  • Es poden definir estàndards perquè tots els actors que han d’accedir a les dades de l’Administració (tant si són de codi obert com si no) interactuïn amb una plataforma única i oberta.
  • Es pot assegurar que la plataforma comuna garanteixi la seguretat, el creixement i el manteniment a llarg termini sense cap cost de propietat afegit (grans manteniments anuals).
  • Amb aquest nucli creat, es pot considerar un sistema de contractació d’empreses de proximitat basades en FOSS, i també la incentivació i creació de comunitats de desenvolupadors locals.
  • L’Administració pot crear els mòduls necessaris perquè diferents plataformes i tecnologies treballin contra aquesta plataforma, sobretot aquelles que tinguin a veure amb el món Mobile. Aquest programari es pot obrir als diferents actors en forma de programari de codi obert a fi que cadascun pugui fer créixer i millorar les interaccions amb l’administració (tant si són empreses privades com si són altres administracions).
  • Finalment, conclourem que una política de govern obert que estableixi objectius precisos per assolir, partint del desplegament TIC basat en FOSS i de la formulació d’un pla estratègic, permetrà aprofitar el coneixement i l'experiència de la seva comunitat FOSS local.
A curt o mitjà termini es podrà identificar un ADN propi, col·laboratiu i obert que facilitarà el desplegament de més polítiques de govern obert.

.

 

Eugeni FernÀndez

@GoEugenio, és llicenciat en informàtica, amb més de 25 anys d’experiència en direcció de projectes de desenvolupament i implantació de software. És expert en informàtica hospitalària, amb una experiència de 10 anys en aquesta especialitat. És soci fundador d’EasyInf SL, despatx de consultoria informàtica, especialitzat en el lideratge de la transformació digital de petites i mitjanes empreses.