2. El procés d’apoderament de la tecnologia

"Treballar en programari lliure ens dóna l’oportunitat d’ampliar el ventall de gent que estarà interessada en el mateix projecte."
"Compartir ens permet estendre i aprofitar la feina que ha fet gent amb necessitats similars estalviant-nos fer-la de nou."
"En el programari lliure, si qualsevol aspecte no ens serveix com hauria de fer-ho, es pot canviar."
"És fonamental que agafem les regnes a les tecnologies que empenyen la societat i les posem al servei de les persones"

Un aspecte fonamental per entendre el programari lliure és la universalitat que transpira. En general, estem acostumats a col·laborar amb grups molt locals de persones, però tot sovint treballar amb programari lliure ens dóna l'oportunitat d’ampliar el ventall de gent que estarà interessada en un mateix projecte.
 
Podria semblar anecdòtic, però és fonamental per entendre com iniciatives amb procedència humil poden competir amb grans empreses multimilionàries. En el fons és simple: compartir ens permet estendre i aprofitar la feina que ha fet gent amb necessitats similars i estalviar-nos fer-la de nou, de manera que es crea un cicle de reutilització de l'esforç.
 
Des d’aquesta perspectiva, experimentem un efecte que podria semblar contradictori. Des d'una globalització absoluta, en què podem trobar equips formats per gent d’arreu del món (a KDE tenim un equip format per un neozelandès, un argentí, una nord-americana i un barceloní) ens trobem que acabem nodrint-nos dels punts de vista, experiència i sensibilitats diverses. En última instància, el programari lliure creat en comunitat és la posada en comú de les necessitats que cada contribuïdor ha detectat en la seva experiència, aplicada a la construcció de productes universals.
 
La contrapartida d’aquesta globalització i el fet que ens assegura la viabilitat del programari lliure és que sigui obert. Això té diferents implicacions, però em vull concentrar en una de principal: si qualsevol aspecte no et serveix com hauria de fer-ho, es pot canviar. Aquest detall ha permès històricament que es puguin oferir solucions orientades a col·lectius ben diversos, en ocasions fora dels focus econòmics tradicionals, amb costos molt baixos.
 
Cal entendre que quan parlem de la llibertat de modificar el codi obert no esperem que cada un de nosaltres hàgim de dedicar-nos a canviar tots els programes. No costa gaire percebre, però, el problema que comporta basar la nostra societat en programari que no té aquest do. No només estarem circumscrivint la nostra creació a certs productes, sinó que estarem minvant la nostra capacitat de crear i compartir sempre que nosaltres no siguem el client principal del producte.
 
És fonamental que agafem les regnes a les tecnologies que empenyen la societat en el dia a dia i les posem al servei de les persones. Per un costat, cal donar la possibilitat al ciutadà de crear i millorar les eines que es fa servir. S'ha d'entendre que no es tracta només de desenvolupament sinó d'enginyeria, disseny gràfic, traduccions, etc. D’altra banda volem, com a societat, tenir les millors eines de creació, distribució i consumició de continguts i la única manera d'aconseguir-les és podent-les millorar i adaptar a les necessitats i especificitats de cadascú per, finalment, fer-les nostres.
 
La bona notícia és que no estem sols en aquesta situació. Com dèiem abans, és un procés pel qual estem passant a nivell global. Hi ha qui està més avançat en el procés i qui no ho està tant, però és clar que hi ha molts interessos en comú i que cal treballar junts. Hem d'apoderar-nos de la tecnologia, entendre-la i fer-la nostra, i ho hem de fer com a societat. Estem parlant de tecnologies que tracten temes tan importants com la comunicació i la gestió de les nostres dades, i, per tant, influiran en la nostra creació i, en última instància, en el nostre creixement com a societat.

ALEIX POL I GONZÁLEZ

Aleix Pol i González porta col·laborat amb KDE des de 2007. Va començar a treballar en desenvolupament de programari en l'àrea d'educació del KDE i en KDevelop. És el president del KDE Espanya des de 2012, una organització germana del KDE e.V, així com un dels seus membres fundadors. Forma part de la junta directiva del KDE e.V des 2014. En el seu treball diari, forma part de BlueSystems on treballa amb altres parts de la comunitat incloent Plasma i Qt.
aleix@kde.org